Guiseppe Verdi

Guiseppe Verdi

Bio

V dějinách hudby není nijak neobvyklé zjištění, že se mládí a rané tvůrčí období mnohých velikánů halí v oparu neznáma, z něhož prosvítá jen několik kusých skutečností. Do jisté míry to platí i o začátcích Giuseppe Verdiho, u něhož činí problémy již samotná datace jeho narození a jehož životopisné údaje jsou zkreslovány nepřesnými nebo mylnými osobními výpověďmi, které Verdi učinil v období svého stáří. Nevíme tedy, zda se narodil 9. nebo 10. října 1813, jisté však je, že to bylo ve vesnici Roncole nedaleko Parmy a že jeho rodiči byli šenkýř a přadlena. V žilách mu proudila venkovská krev, kterou jeho do sebe uzavřený, mlčenlivý a ušlechtilý zjev nedával navenek znát, ale která se projevila u zralého Mistra unaveného divadelním provozem, neustálými spory s libretisty, tahanicemi s cenzurou a předpojatou kritikou, když se uchýlil do ústraní na svůj statek v Sant’Agatě, kde spokojeně sedlačil a komponování se věnoval jen pro vlastní potěšení.

Symbol svobodné Itálie

Osobnost italského hudebního skladatele Giuseppe Verdiho (1813 – 1901) není třeba dlouze představovat. Mnohým zní jeho jméno jako synonymum pro italskou operu 19. století. V době, kdy zajímat se o operu znamenalo identifikovat se buď s tvorbou Verdiho, nebo Wagnera coby dvou neslučitelných pólů, představovaly Verdiho opery ideál lehkosti, zpěvnosti a melodičnosti. Pro mnohé wagnerovce z řad veřejnosti proto Verdi představoval pouhého „flašinetáře“, ale neochota proniknout k pravé podstatě jeho umění se vyskytovala i u profesionálních hudebníků. Připomeňme na tomto místě jen názor českého skladatele Vítězslava Nováka, pro kterého byl Verdi skladatelem „doprovázejícím v orchestru své světoznámé operní trio Trovatore, Rigoletto, Traviata stereotypním bum-cak v andante con sentimento, bumcakcak v allegrettu a bumtadrata v allegru con brio.“

Itálie ve druhé polovině 19. století

Na počátku druhé poloviny 19. století se Itálie na politické mapě Evropy nenacházela. Území Itálie bylo rozděleno na několik různě velkých oblastí tvořených jednak samostatnými státy a jednak podléhajících pod správu některých velmocí, především Rakouska a Francie.

Autoři textů:

Cyril Šálek
Jaromír Havlík
Jan Dobeš

Kontakt

Muzikus s.r.o.

Novákových 6

180 00  Praha 8

Phone: (+420) 266 311 701

Fax: (+420) 284 820 127

Email: michaela@muzikus.cz

www.casopisharmonie.cz

Podmínky užití

Veškeré texty zveřejněné na těchto webových stránkách jsou majetkem uvedených autorů, jejich veřejné užití je vyhrazeno nakladatelství Muzikus s.r.o. Texty mohou být citovány v rozsahu nejvýše 500 znaků pod podmínkou uvedení přímého funkčního odkazu na zdrojovou stránku. Neoprávněné užití nad uvedený rozsah bude považován za zásah do autorských práv dle autorského zákona ČR v platném znění.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.