Carl Maria von Weber

Bratři Fridolín a František Antonín byli typickými příslušníky rodu Weberů, nestálí, s neklidnou krví, dobrodružnou povahou a bohémskými sklony. Rodina Fridolína Webera zasáhla prudce do životních osudů Wolfganga Amadea Mozarta. S Weberovými se mladý skladatel setkal na prahu dospělosti během své mannheimské cesty, Fridolínova dcera Aloisie byla Mozartovou nešťastnou láskou, její mladší sestra Konstance se stala – za vydatné pomoci intrik paní Weberové – skladatelovou ženou, další z dcer Fridolína Webera byla později první představitelkou Královny noci v Mozartově Kouzelné flétně.

Z dnešního pohledu je bezesporu nejvýznamnějším Weberovým dílem jeho opera Čarostřelec. Jako autor Čarostřelce figuruje Weber v knihách o hudbě coby tvůrce německé romantické či národní opery, Čarostřelec je také zdaleka nejvíce uváděnou Weberovou operou, vlastně jedinou z jeho deseti oper, která patří ke stálému opernímu repertoáru. Znamená to snad, že se v případě Carla Marii von Webera jedná o „skladatele jednoho díla“, že jeho význam spočívá právě pouze v této geniální skladbě?

Politický a hospodářský úpadek Saska, který nastal po sedmileté válce, se ještě více prohloubil v sedmdesátých letech 18. století a postihl i Drážďany, bezesporu nejkrásnější barokní město Německa. Dosavadní velkorysý způsob života dvorské společnosti byl vystřídán nemalými úspornými opatřeními.

Autoři textů:

Václav Kapsa
Jaromír Havlík
Ivana Ebelová

Kontakt

Muzikus s.r.o.

Novákových 6

180 00  Praha 8

Phone: (+420) 266 311 700

Email: info@muzikus.cz

www.casopisharmonie.cz

Podmínky užití

Veškeré texty zveřejněné na těchto webových stránkách jsou majetkem uvedených autorů, jejich veřejné užití je vyhrazeno nakladatelství Muzikus s.r.o. Texty mohou být citovány v rozsahu nejvýše 500 znaků pod podmínkou uvedení přímého funkčního odkazu na zdrojovou stránku. Neoprávněné užití nad uvedený rozsah bude považován za zásah do autorských práv dle autorského zákona ČR v platném znění.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.